.:[شه بـی سر]:.

پیچیده شمیمت همه جاای شه بی سرچون شیشه ی عطری که سرش گم شده بـاشد

.:[شه بـی سر]:.

پیچیده شمیمت همه جاای شه بی سرچون شیشه ی عطری که سرش گم شده بـاشد

.:[شه بـی سر]:.

آن کشــتـه کــه بــردنـد بـه یغــما کفنـش را

تیــر از پــی تیـــر آمــد و پوشــاــند تــنش را

خـون از مــژه میــریخــت به تشییــع غریبش

آن نیـــزه کــه میبــرد ســــر بــی بــدنش را

پیـــراهنـــی از نیــزه و شمــشیر بـه تن کرد

بــا خــــار عــوض کـــرد گــــل پیـــرهنـش را

زیبــا تــر از ایـن چیـــست کــه پروانه بسوزد

شــمعی بـه طـــواف آمــده پـرپــر زدنــش را

آغــوش گــشــایـــد بـــه تــســـلای عـزیــزان

یــا خـــاک کنـــد یـوســف دور از وطـــنــش را

خورشــیــد فــروزان شــده در تـیـرگـی شـام

تــا بــاز به دنــیــا بـرســـانـــد ســخــنــــش را

...[فاضل نظری]...

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین مطالب

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است


 دختری رفت طواف پدردلسوزش

گرد آن نیزه ی مغرور که می بردسرش

آشوب دلش طاقت دیـدار ندارد

سنگی که خورَدبرسراوشرم ندارد


+قسمتی از سروده صاحب وب+

۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۱:۳۵
لبیک یاحسین ...

حسین 

بیشتر ازآب تشنه لیبک بود...

اما افسوس که به جای افکارش..زخم های تنش را نشانمان دادند..

وبزرگترین درد اورا بی آبی معرفی کردند..

دکتر علی شریعتی

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۳:۵۱
لبیک یاحسین ...

راست گفته اند عالم از چهار عنصر تشکیل شده :

آب ، آتش ، خاک ، هوا …

آبی که از تو دریغ کردند

آتشی که در خیمه گاهت افتاد

خاکی که شد سجده گاه و طبیب دردها

و هوایی که عمری ست افتاده در دل ها

ترکیب این چهار عنصر می شود کربلا

۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۶:۰۳
لبیک یاحسین ...


دستگیری ز گدا گردن هر ارباب است

کار ما دست تو آقاست اباعبدالله

هر کسی داد سلامی به تو و اشکش ریخت

او نظر کرده‌ی زهراست اباعبدالله

۵ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۷:۰۱
لبیک یاحسین ...